Bug Week

Grasshopper

Time: 9:30am Sunday July 18, 2010

Location: Campbell Green spray park

Daily Activity


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Sat/Sun

Circle Time

Firefly’s Go Flash

One Little
Moth

Who has the bug

The Little
Cricket Goes Chirp, Chirp, Chirp

Books to read

The Very Lonely Firefly (Eric Carle)

The Very hungry Caterpillar (Eric Carle)

The Grouchy Ladybug (Eric Carle)

The Very Quiet Cricket (Eric Carle)

Books
Review/Preview

Art Project

Lady Bug

Textured Moth

Group picture
with Art Works

Montessori
Activity

Gross motor:
hopping, flapping

Science: Moth
Life Cycle Book (group1)

Fine motor:
Clamping insects

Math: Sorting
insects

Repeat some
activities with group

Letter/Number

Color/Shape

How Many
Flashes Did You See?

Letter
B-butterfly

Ladybug Spots

Shape: circle

Color: brown
and green

Cricket: brown

Grasshopper:
green

Repeat some
lessons with group

Group Play

Find Bugs In
The Rice Box

Bug week lesson plan
1) circle time: các song/rhyme này chủ yếu cho nhóm 1, các mẹ nhóm 2 cũng có thể hát cho các em nghe các tune quen thuộc như “the wheels on the bus” hay “where is thumb kin”, nếu ai chưa biết hát thì mở you tube 🙂

Song: Firefly’s Go Flash (Tune to: The Wheels on the Bus)
The fireflies at night go flash, flash, flash
Flash, flash, flash…flash, flash, flash.
The fireflies at night go flash, flash, flash
off and on.


Rhyme: One Little Moth

One little moth came out tonight, out tonight, out tonight.
One little moth came out tonight and flew around the light, light, light.
Two little moths came out tonight, out tonight, out tonight.
Two little moths came out tonight and flew around the light, light, lights.

Song: Who Has The Bug – Song (Tune to “where is thumb kin”)
Who has the brown cricket, cricket, cricket? Who has the brown cricket?
(Have your child hold up the cricket picture/card/plastic)
(Childs name) does. (Childs name) does. (Point to the child)
Put it in the bug box. Put it in the bug box. (Have the child put his picture into a pretend bug box, empty Kleenex box with bug stickers on it)
Hop away. Hop away.
(Child will now hop around the circle and then sits back down)

If it is a bug that walks or flies, say walk or fly instead of hop.

Repeat with each bug: Brown Cricket, Blinking Firefly, Spotted ladybug, little fly, yellow moth, walking stick, crawling ant, praying mantis or buzzing bumblebee.


Finger Rhyme: The Little Cricket Goes Chirp, Chirp, Chirp

The little brown cricket goes chirp, chirp, chirp… chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp.
The little brown cricket goes chirp, chirp, chirp all night long.
The little brown cricket goes chirp, chirp, chirp… chirp, chirp, chirp, chirp, chirp, chirp.
The little brown cricket goes chirp, chirp, chirp as he sings his song.

2) Books: đọc sách về bugs cho con (có thể mượn thư viện)
3) Art project:
-lady bug: cắt 1 circle màu đỏ, dùng black marker vạch T line chia phần đầu và 2 cánh vẽ mắt và cắt small black circle dán lên làm spots.
-Texture moth: cắt hình con moth(attachment) lên giấy trắng xong cho các em tô màu cánh, dùng len sợi dán vào body con moth và cho các em feel the furry bodỵ
(chị sẽ cố gắng làm mẫu trước cho các bà mẹ chưa làm thủ công qua, còn ai crafty thì có thể làm more advance stuffs, and please share)

4) Phần science dành riêng cho nhóm 1, chị sẽ attach pattern to cut out, chỉ cần hướng dẫn các em thứ tự rồi cho các em dán lên giấy
gross motor: group 2 nên thực tập nhiều phần này, bé nào chưa biết đi thì mẹ có thể nhấc con hopping qua lại trên đùi mình và nói lớn “hopping”, cầm tay bé flapping.
fine motor: group 1 tập các kiểu gắp khó, group 2 cho bé dùng tay bốc. Nếu chưa ai có plastic bugs thì để đến hôm họp mặt chị mang đến cho các em chơi chung. ( I will bring plastic bugs, tongs, chopsticks)

5) sau khi đọc truyện và hướng dẫn các em đom đóm có flash sáng thì dùng flashlight tập cho các em đếm, group 2 thì các bà mẹ đếm cho các em nghe. Review letter B for butterfly, shape = circle, có thể so sánh big circle, small circle, colors …

Group play: chị sẽ mang 1 rice box đến để chôn bugs cho các em tìm, đây là activity rất thích hợp cho nhóm 2 (sensory time)

ABC Book Club
July 11-17
Bug Week
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Sat/Sun
Who Has The Bug
Circle Time
Firefly’s Go Flash
One Little Moth
The Little Cricket Goes
Chirp, Chirp, Chirp
Books to read
The Very Lonely
The Very hungry
The Grouchy
The Very Quiet
Books Review/Preview
Firefly (Eric Carle)
Caterpillar (Eric Carle) Ladybug (Eric Carle) Cricket (Eric Carle)
Art Project
Lady Bug
Textured Moth
Group picture with Art
Works
Montessori
Gross motor: hopping, Science: Moth Life
Fine motor: Clamping Math: Sorting insects
Repeat some activities
Activity
flapping
Cycle Book (group1)
insects
with group
Letter/Number
How Many Flashes
Letter B-butterfly
Ladybug Spots
Color: brown and green
Repeat some lessons with
Color/Shape
Did You See?
Shape: circle
Cricket: brown
group
Grasshopper: green
Group Play
Find Bugs In The Rice
Box

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: