Nursery Rhymes Week(August 1-7)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun
Circle Time Nursery rhyme: Pat a cake Finger play: Any Song: Humpty Dumpty Drama: Any
Books My Very First Mother Goose (Iona Opie editor, Rosemary Wells Illustrator) Hand Rhymes (Marc Brown) My First Songs (Jane Manning) This Little Piggy (Heather Collins or by anyone) Books review / preview
Art projects Hand Print Art(with poem) Group picture with art work
Activities Sequence: cupcakes (G1) (G1) silk ribbon dance

(G2) silk scarf fun

Letter/Number/Color/Shape Letters cake Shape: oval (G1 only)
Group Activity Puppet Show: Three Little Piggies

*Art: Dùng sponge phết màu lên tay bé rồi áp lên giấy, có thể in sẵn 1 bài thơ về handprint tự chọn hoặc viết tay tùy ý.

* Activities:

1)  Sequence cupcakes, in mẫu cupcakes trong link, tập cho bé sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

2) Silk ribbon dance: có thể mua hoặc tự làm silk ribbons cho bé tập vẫy và chuyển động theo nhạc, có thể dùng lọai ribbon giấy màu trang trí party, cùng lắm thì dùng toilet paper cũng được.

3) Silk scarf fun: Dùng khăn voan hoặc khăn mỏng chòang cổ (đừng dùng khăn hiệu đắt tiền Hermes, Channel, Gucci … bé làm hỏng mất) mở nhạc và tung hứng, vẫy cho bé nhún nhẩy theo. Có thể thay thế bằng 1 hộp giấy kleenex cho bé kéo khăn giấy ra khỏi hộp.

*Learning letters: Cắt chữ A-L (hoặc tùy ý) bằng giấy màu hoặc bằng foam sheet cho cân xứng với mặt cupcake, dùng cupcake lớn nhất trong activity trước (sequence). Có thể dùng playdoh làm bánh.
Cho bé đọc “pat a cake” và từ từ thay thế chữ vào:

Pat-a-cake, pat-a-cake, baker’s man,
Bake me a cake as fast as you can.
Roll it, and pat it, and mark it with a “___”
And put it in the oven for Baby and me!

*Drama:

1)Voice practice: Các bé G1 có thể tập giả giọng nhân vật hoặc các con vật. Các bé G2 thì bố mẹ làm mẫu cho xem các bé có thể bắt chước các tiếng kêu đơn giản như “woof woof”, “oink oink”, “moo moo” …

2) acting:  Các bé G1 có thể diễn lại những đọan phim yêu thích hay những khúc truyện tranh hấp dẫn rồi. Bố mẹ chỉ cần tạo điều kiện cho các bé phát huy thêm như mở nhạc tạo mood hoặc chia vai diễn chung với con. Các bé G2 thì bố mẹ làm mẫu cho 1 số động tác và facial expression đi kèm theo câu nói thích hợp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: