Musical Instruments (22-28 Aug)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun
Books to read Max found two sticks (J.Brian Pinkney) Tubby the tuba

(Paul Tripp)

Zin! Zin! Zin! a violin (Lloyd Moss) My family plays music (Judy Cox)
Music

(Circle Time)

The stick on the drum The finger band Tap, tap, tap your sticks Marching Band Do Re Mi (The sound of the music)
Arts Trống Shaker
Letters/Number D for drum Đếm số cốc nước V for violin
Science/Math Glass water Xylophone Fine motor: bỏ hạt vào chai để làm shaker
Tiếng Việt Múa đàn Đội kèn tí hon
Field Trip/Play date

Special Activities

Crazy conductor

Hát múa bài: Do Re Mi

1) Songs (Circle Time)

The sticks on the drum
Tune:  “Wheels On The Bus” http://www.youtube.com/watch?v=fnupL42gmF4

Oh, the sticks on the drum go up and down.
Up and down, up and down.
Oh, the sticks on the drum go up and down.
All through the town.

Oh, the sticks on the drum go rum, tum, tum.
Rum, tum, tum,  rum, tum, tum.
Oh, the sticks on the drum go rum, tum, tum,
All through the town.

The Finger Band

Tune: “Round the Mulberry Bush” http://www.youtube.com/watch?v=FGRTdWIuR-U&p=3C065FAE0B5B6157&playnext=1&index=38

The finger band has come to town, come to town, come to town.
The finger band has come to town so early in the morning.
This is the way we play the drums ,play the drums, play the drums.
This is the way we play the drums so early in the morning.
The finger band has gone away, gone away, gone away.
The finger band has gone away so early in the morning

Note: Insert any musical instrument in place of the drums

Tap, tap, tap your sticks
Tune:  “Row, Row, Row Your Boat” http://www.youtube.com/watch?v=k50nwLbnDe8&feature=fvw

Tap, tap, tap your sticks,
Tap your sticks today.
Tap them high,
Tap them low.
Tap them every way.
(Continue with other verses about different instruments.)
Tap, tap, tap your cymbols.
Ring, ring, ring your bells.
Strum, strum, strum your drum.
Tap, tap, tap your triangle.

Marching band
Tune:  “When Johnny Comes Marching Home Again” http://www.youtube.com/watch?v=WMJTycleWrc&feature=related

The children are marching into town, hurray! hurray!
The children are marching in a Marching Band, today.
Some beat drums, some ring bells,
Some play guitars, it all sounds swell.
Oh, we’re oh so glad that the children could come today.

The children are marching into town, hurray! hurray!
The children play their instruments as they come our way.
Some play triangles, some tap sticks.
Some shake shakers, it’s quite a mix.

Oh, we’re oh so glad that the children could come today.

Do Re Mi – The sound of music http://www.youtube.com/watch?v=Bw7lxdiL7NI&feature=related

Múa đàn http://mp3.xalo.vn/cakhuc/266282232521/Mua-dan~Xuan-Mai.html

Tình tình đây mấy cây đàn
Cùng hòa lên vang lừng vang
Tình tình tình tang tình tang
Vang lên câu ca nhịp nhàng
Cầm đàn em múa nhịp nhàng
Đánh lên câu tịch tình tang

Đội kèn tí hon http://www.youtube.com/watch?v=LFozRSwPJBg

Te tò te đây là ban kèn hơi
tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi
mau vào đây góp thêm kèn te tí
tò tò tò te tí bước đều chân cùng đi.
Te tò te anh nào kêu thật to
tò tò tò tò te đứng ra đằng trước cho
anh nào kêu bé trong mồm te tí
tò tò tò te tí sắp đằng sau cùng đi.

2) Arts:

a) Làm trống:

Dùng bất cứ thùng (can, hộp) bằng sắt hay bất kỳ chất liệu nào, bọc ngoài bằng giấy màu và trang trí với bút màu cho trống thêm sinh động.

b) Làm musical shaker:

Dùng chai uống nước nhỏ (cho vừa tay các bạn nhí) rồi cho gạo hoặc pasta khô như macaroni hoặc đậu, beads (hạt nhựa làm thủ công)… có thể trộn lẫn tất cả các nguyên liệu trên. Sau đó dùng hồ dán (elmer’s glue) dán kín nắp chai, khi hồ dán khô là hoàn thiện musical shaker. Để các bạn nhí tự bỏ từng hạt đậu hay gạo vào trong chai luyện kỹ năng fine motor.

3) Science/Math:

Lấy khoảng 6-7 (hoặc tùy) cốc thủy tinh rồi đổ nước vào từng cốc sao cho mực nước ở mỗi cốc khác nhau, sắp xếp cốc theo thứ tự mức nước trong cốc rồi dùng đũa gõ nhẹ lên thành cốc tạo thành 1 chiếc đàn Xylophone. Cho các bạn nhí vừa đếm số cốc vừa nghe âm thanh khác nhau phát ra từ từng cốc nước.

4) Group play:

  • Crazy conductor: Tất cả mang trống và musical shaker đã làm để tập hợp thành ban nhạc, lần lượt các bạn nhí thay nhau làm nhạc trưởng
  • Hát múa theo bài Do Re Mi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: