Fall (Sep 12-18)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun

Books to read

I know it’s autumn

(Eileen Spinelli)

Fall leaves fall

(Zoe Hall)

Leaf man

(Lois Ehlert)

Dappled apples

(Jan Carr)

Music

(Circle Time)

It is autumn The leaves on the tree Autumn wind
Language Arts A for autumn L for leaf
Math Leaf math
Science/Social/Art

Practical life/Sensory

Art: Painting leaves Science: Changing color of leaf Sensory: fall feely box
Vietnamese Immersion

Mùa thu của em

Field Trip/Play date

Special Activities

Picking leaves

1) Music & Songs

The leaves on the trees sung to “The Wheels On The Bus” http://www.youtube.com/watch?v=fnupL42gmF4

The Leaves on the trees are yellow and brown,
Yellow and brown, yellow and brown.
The leaves on the trees are yellow and brown,
All through the town.

The leaves on the trees are falling down,
Falling down, falling down.
The leaves on the trees are falling down,
All through the town.

The leaves on the trees make a crunching sound,
Crunching sound, crunching sound.
The leaves on the trees make a crunching sound
All through the town.

Let’s rake all the leaves into a mound,
Into a mound, into a mound.
Let’s rake all the leaves into a mound
All through the town.

The children in the town jump up and down,
Up and down, up and down.
The children in the town jump up and down
On the leaves on the ground.

It Is Autumn – sung to “Skip To My Lou” http://www.youtube.com/watch?v=2-j4OqYHSGg

It is autumn up in a tree.
It is autumn up in a tree.
It is autumn up in a tree.
Up in a tree it’s autumn.

Leaves are changing up in a tree…
Leaves are falling from that tree…
Squirrels are living up in a tree…
Acorns are growing up in a tree…

Autumn Wind Sung to “Ring around the Rosie” http://www.youtube.com/watch?v=6XnjpBi8uds&feature=fvw

Autumn Winds begin to blow
Colored leaves fall fast and slow
Whirling Twirling all around
Till at last they touch the ground

2) Art/Science/Sensory

a) Painting leaves: In hình lá (leaf pattern) ra rồi dán lên đĩa giấy, cắt theo hình rồi tô màu: đỏ, vàng, nâu hoặc sơn.

b) Science: Cùng bé quan sát và giải thích sự thay đổi màu sắc của lá (dựa theo trang cuối của quyển Fall leaves fall).

c) Leaf math: Dùng lá đã tô màu ở phần trên, hướng dẫn bé tự phân loại lá theo màu sắc, hình dạng sau đó đếm lá. Đánh số trên lá để bé học con số rồi yêu cầu bé xếp số trên lá theo thứ tự (với những bé lớn).

d) Sensory: Dùng 1 hộp giấy (có thể là hộp đựng giày), đục 1 lỗ. Cho vào trong hộp: lá cây, quả táo, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, quả thông…hoặc bất kỳ thứ gì. Để bé thò tay qua lỗ, bóc 1 vật, ko nhìn vật đó và hỏi bé cảm tưởng về vật đó và bé đoán xem vật đó là gì. Cuối cùng, mở hộp cho bé xem trong đó có những gì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: