Family Tree (Sep 27 – Oct 1)

* Lyrics:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun

Books

Just me and my family (Mercer Mayer)

This is my family (Todd Parr)

Just me and my mom (Mercer Mayer)

Just me and my dad (Mercer Mayer)

What mommies / daddies do best (Laura Numeroff

Just grandma and me (Mercer Mayer)

Just grandpa and me (Mercer Mayer)

Grandma, grandpa and me (Mercer Mayer)

What grandmas / grandpas do best (Laura Numeroff

Just me and my little sister (Mercer Mayer)

The new baby (Mercer Mayer)

Music

I love you (Barney) I love mommy/daddy

Language

D for Daddy

Art/Science/Cultural

Hand print / Hand tracing Family Tree

Math

How many hands?

Whose hand is it?

Small hand vs. big hands.

How many apples?

Name of each family member.

Vietnamese Immersion

Thơ “Mẹ đi làm” Hát “Cháu yêu bà Thơ “Con yêu mẹ”

Group Play

Playground

Cottonwood Art Festival

* Lyrics:

I love mommy / I love daddy (tune to “Where is thumbkin?“)

I love mommy, I love mommy
Yes, I do yes, I do
Mommy is for hugging
Mommy is for kissing
I love you yes, I do!

I love daddy, I love daddy
Yes, I do yes, I do
Daddy is for hugging
Daddy is for kissing
I love you yes, I do!

I love you (Barney)

I love you, you love me
We’re a happy family
With a great big hug and a kiss from me to you
Won’t you say you love me too!

I love you, you love me
We’re best friends as friends should be
With a great big hug and a kiss from me to you
Won’t you say you love me too!

Mẹ đi làm

Mẹ đi làm từ sáng sớm
Dậy thổi cơm, mua thịt cá
Em kề má được mẹ yêu
Ơi mẹ ơi con yêu mẹ lắm

Cháu yêu bà

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết bà vui..

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết bà vui.

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết bà vui..

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết bà vui..

Con yêu mẹ

Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!

Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.

Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao con gặp hết!

Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: