Music and Dance (Nov 14-20)

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun
 

Books

 

 

Music is

(Lloyd Moss)

 

 

Meet the Orchestra

(Ann Hayes)

The Philharmonic gets dressed

(Karla Kushin)

 

 

I make music

(Eloise Greenfield)

 

 
Music

 

Folk/Country Soft/Classical Latin/Foreign

 

Blues/Jazz  
Language

 

If you’re happy and you know it  

 

The sound of the music    
Math

 

  Musical shapes game      
Art /Science/Cultural Scarf dancing

 

 

    Paint with music  
Vietnamese Immersion

 

Bất kỳ bát hát thiếu nhi nào mà bé thích  

 

Chỉ có một trên đời    
Group play

 

 

 

 

      Dancing

 

 

** Musical shapes game: Cắt các miếng giấy màu sắc, hình dạng khác nhau rồi để quanh nhà hay trong phòng. Bật nhạc và cho các bạn nhí vừa hát vừa nhảy xung quanh các miếng giấy màu. Sau đó, hô “freeze”, dừng nhạc thì các bạn nhí phải đứng lại, giữ nguyên tư thế và yêu cầu các bạn gọi tên màu sắc, hình dạng của miếng giấy màu dưới chân.

 

** Scarf dancing: Cho các bạn nhí cầm khăn nhiều màu sắc và nhảy theo nhạc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: