Playdate 04/03/2011

Apr 3 @ 9:30am: picnic at the Dallas Arboretum

Chủ đề: Occupations

Bi sẽ là doctor, Emi sẽ là nurse, Maggie sẽ là hairdresser, Ly sẽ là ballerina, Tường Anh sẽ là princess, Ryan sẽ là bodyguard cho Tường Anh 🙂  Các bạn có đăng ký làm nghề gì không? 🙂

Bài hát

Mailing Letters – sung to “The Mulberry Bush”

This is the way we mail a letter,
Mail a letter, mail a letter.
This is the way we mail a letter,
So early in the morning.

I’m a Firefighter – sung to “I’m a little teapot”

I’m a firefighter
Dressed in red,
With my fire hat
On my head.
I can drive the fire truck,
Fight fires, too,
And help to make things
Safe for you.

2 responses to this post.

  1. Posted by Mẹ Maggie K on February 19, 2011 at 10:56 pm

    Khôi còn ho quá chắc ngày mai không dám đến chơi rồi 😦

    Reply

  2. Posted by Mẹ Ryan on February 26, 2011 at 12:42 am

    Tội nghiệp Khôi,ngày mai sinh nhật mà vẫn còn bệnh:(. Chúc Khôi mau hết bệnh nhé con gái.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: