Post notification

Sorry cả nhà thời gian vừa rồi ác mìn (aka admin) để settings cứ mỗi lần có thay đổi trong post là có email báo nên làm đầy hộp thư mọi người.  Settings mới được sửa lại để mọi người subscribe vào blog chỉ nhận email khi có post mới chứ post thay đổi thì không cần báo cho bớt số lượng mail.  Ai muốn subscribe thì cứ confirm là được.  Một lần nữa mong các phụ huynh thông cảm 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: