Pets

Daily activity

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun
Circle Time Sally the Camel Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone? Bingo
Books to read The perfect pet (Margie Palatini) Before you were mine (Maribeth Boelts) Big mama’s baby (Lacy Finn Borgo) Two dog biscuits (Beverly Cleary)
Art Project Tô màu & gấp hình 4 lọai chó Group picture with art work
Montessori Activity Đếm tay & lắc hông theo “Sally the camel” Chỉ & lấy dần từng chữ của “bingo”
Letter/NumberColor/Shape Đếm ngón tay Letter D: Dog B-I-N-G-O
Group Play “Sally the Camel”

1. Songs

Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?http://www.youtube.com/watch?v=cl2wkM4Y7gw&feature=related

Oh where, oh where has my little dog gone

Oh where, oh where can he be

With his ears cut short and his tail cut long

Oh where, oh where can he be?

Bingohttp://www.youtube.com/watch?v=xAtd-rsHLaA

There was a farmer had a dog,

And Bingo was his name-o.

B-I-N-G-O!

B-I-N-G-O!

B-I-N-G-O!

And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,

And Bingo was his name-o.

(Clap)-I-N-G-O!

(Clap)-I-N-G-O!

(Clap)-I-N-G-O!

And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,

And Bingo was his name-o.

(Clap, clap)-N-G-O!

(Clap, clap)-N-G-O!

(Clap, clap)-N-G-O! And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,

And Bingo was his name-o.

(Clap, clap, clap)-G-O!

(Clap, clap, clap)-G-O!

(Clap, clap, clap)-G-O!

And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,

And Bingo was his name-o.

(Clap, clap, clap, clap)-O!

(Clap, clap, clap, clap)-O!

(Clap, clap, clap, clap)-O!

And Bingo was his name-o!

There was a farmer had a dog,

And Bingo was his name-o.

(Clap, clap, clap, clap, clap)

(Clap, clap, clap, clap, clap)

(Clap, clap, clap, clap, clap)

And Bingo was his name-o!

Sally The Camelhttp://www.youtube.com/watch?v=T3X5mWR80qA&feature=related

Sally the camel has five humps.

Sally the camel has five humps.

Sally the camel has five humps.

So ride, Sally, ride.

Boom, boom, boom, boom!

Sally the camel has four humps.

Sally the camel has four humps.

Sally the camel has four humps.

So ride, Sally, ride.

Boom, boom, boom, boom!

Sally the camel has three humps.

Sally the camel has three humps.

Sally the camel has three humps.

So ride, Sally, ride.

Boom, boom, boom, boom!

Sally the camel has two humps.

Sally the camel has two humps.

Sally the camel has two humps.

So ride, Sally, ride.

Boom, boom, boom, boom!

Sally the camel has one hump.

Sally the camel has one hump.

Sally the camel has one hump.

So ride, Sally, ride.

Boom, boom, boom, boom!

Sally the camel has no humps.

Sally the camel has no humps.

Sally the camel has no humps.

‘Cause Sally is a horse, of course.

2. Art

Tô màu & xếp hình 4 loại chó theo patterns:

Dalmatian body: http://www.daniellesplace.com/Images4/dogdalmationbody100.gif

Basset Hound Body and Head: http://www.daniellesplace.com/Images4/dogbasset100.gif

Scottie Body, Dalmatian, Scottie, and Poodle Head: http://www.daniellesplace.com/Images4/dogscottie100.gif

Poodle Body: http://www.daniellesplace.com/Images4/dogpoddlebody100.gif

3. Activities

Mở bài hát “Sally the camel”

G1: xòe tay đếm theo lời bài hát (năm ngón, bốn ngón…), lắc hông khi hát đến “boom, boom, boom”

G2: ba mẹ làm trò để con thưởng thức hà hà hà

4. Group play

Nhật, Ly, Khôi, Bi, Phương xoay vòng tròn, tay để lên vai của người bên cạnh. Khi bài hát (ba mẹ sẽ hát) đến số đếm thì các bé cùng nhúng xuống 1 cái. Khi hát đến “boom, boom, boom” thì các bé lắc hông đụng 2 bạn bên cạnh.

Ryan, Tường Anh vỗ tay cổ vũ các anh chị. An Duyên nằm thưởng thức.

3 responses to this post.

  1. Posted by Binh Nguyen on August 5, 2010 at 12:53 pm

    Wonder why there has been always no activities in the schedule table? A break day for mom and dad? 🙂

    Reply

  2. Posted by Mẹ Maggie K on August 5, 2010 at 8:26 pm

    Go figure, uncle Binh! lol

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: