Festival (Sep 19-25)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Sat/Sun

Books to read

Suki’s kimono

(Chieri Uegaki)

Under the Ramadan moon

(Sylvia Whitman)

Nino’s mask

(Jeanette Winter)

Thump, quack, moo: a whacky adventure

(Doreen Cronin)

Mr. Fong’s toy shop

(Leo Politi)

Paper lanterns

(Stefan Czernecki)

A Kwanzaa celebration

(Nancy William)

Little red’s autumn adventure

(Sarah Ferguson)

Music

(Circle Time)

I’m a little corn stalk Scarecrow song
Language Arts F for Fiesta K for Kwanzaa
Math Counting fish’s scales
Science/Social/Art

Practical life/Sensory

Making goldfish (koi) Making paper lanterns

or red lanterns

Making candles for kwanzaa
Vietnamese Immersion Rước đèn tháng Tám Chiếc đèn ông sao
Field Trip/Play date

Special Activities

Celebrating moon festival with moon cakes & lanterns

I’m a little corn stalk sung to “I’m a little tea pot”

I’m a little corn stalk

Straight and tall

Yellow is my color

I grow in the fall

Go to the farmer’s market

To pick me out

Yummy in my tummy is what you’ll shout.

Scarecrow Song sung to “Up On The Housetop”

Out in the field in a row of corn,
Stands a scarecrow so forlorn.
Crows on his head and crows at his feet.
He’s the saddest scarecrow you’ll ever meet.

Can’t scare the crows,
Oh, no, no!
Can’t scare the crows,
Oh, no, no!

Out in the field in a row of corn,
Stands a scarecrow so forlorn!

Rước Đèn Tháng Tám

Nhạc sĩ: Vân Thanh

Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường.
Lòng vui sướng với đèn trong tay .
Em múa ca trong ánh trăng rằm .
Đèn ông sao với đèn cá chép .
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm.
Em rước đèn này đến cung trăng.
Đèn xanh lơ với đèn tím tím,
Đèn xanh xanh với đèn trắng trắng.
Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh.
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng.
Rằm tháng tám bóng hằng trong sáng.
Em múa ca vui đón chị Hằng.
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính.
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính.
Em rước đèn này đến cung trăng.
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính .
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính .
Em rước đèn mừng đón chị Hằng.

Tết Trung thu bánh quà đầy mâm.
Em bé nhà ưa đứng quây quần.
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy mâm .
Em muốn ăn bốn năm ba phần.
Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng.
Ngọt cay như mứt gừng mứt bí.
Ăn mát lòng lại thấy vui thêm .
Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp.
Người vui hoan nói cười hấp tấp.
Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm.

Chiếc Đèn Ông Sao

Nhạc sĩ: Phạm Tuyên

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.
Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang.
Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh !
Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng.
Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam.
Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh !
Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: